O nas

Fundacja Gdańska Parasolka
„Przejdziesz przez ten świat tylko jeden raz.
Dlatego cokolwiek możesz zrobić dobrego
lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć
przysługę, uczyń to teraz.”
Jan Paweł II

Drodzy Państwo,

Dnia 22 lutego 2012 roku została ustanowiona Fundacja Gdańska Parasolka. Jej siedzibą jest nasza szkoła.

Celem nowopowstałej Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra ogółu, a w szczególności:

  1. działalność charytatywna
  2. nauka, sport, edukacja, oświata i wychowanie
  3. ochrona i promocja zdrowia
  4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja chce realizować swój cel poprzez:

  1. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, sportu, opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
  2. wszechstronną działalność w zakresie rozwoju dzieci, szkolnictwa i edukacji,
  3. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, sportowym, zdrowotnym oraz charytatywnym,
  4. społeczną kwestę środków finansowych i materialnych.

Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie z Państwa strony. Mamy nadzieję, iż tym razem będzie podobnie. Dlatego prosimy Państwa o pomoc przy realizacji celów, dla których została powołana Fundacja.
Działamy dla dobra dzieci. Naszych dzieci. Przysłużmy się im wspólnie.

Zarząd Fundacji